سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، این کتاب چهار بخش "بی‌نام‌ها"، "نام‌ها"، "بی‌نشان‌ها" و "نشانه‌ها" دارد. در این بخش‌ها 79 قصه ارائه شده است.

"قصه گندم‌های سرخ"، "قصه مرد توخالی"، "قصه سه نوازنده"، "قصه خرمگس‌ها و پنجره‌ها"، "قصه ستاره‌ها"، "قصه امیر"، "قصه پریچهر"، "قصه مهتاب"، "قصه جنوب"، "قصه ناخدا"، "قصه صفورا"، "قصه غواص‌ها"، "قصه آسایشگاه"، "قصه خشم"، "قصه مرد لب شتری"، "قصه سرگشتگی"، "قصه سه دخترون"، "قصه غواص‌ها"، "قصه دریغ" و "قصه فقر" عناوین برخی از قصه‌های کتاب به شمار می‌آیند.

حسن غلامعلی‌فرد درباره این کتاب توضیح داد: قصه‌ها و داستان‌های بخش "بی‌نام" به صورت جهان‌شمول نوشته شده و شخصیت‌ها نام دارند. شخصیت قصه‌های "نام‌ها" اسم دارند؛ برخی فولکلور هستند و سعی شده داستان‌های بومی در بستر ایرانیزه قرار بگیرند. "قصه‌های نشانه‌ها" فضای بین رئال و سورئال دارند. تم بیشتر "قصه بی‌نشان‌ها" نیز تم مرگ دارند و داستان‌های عمیق‌تری درباره رزمندگان و آتش‌نشان‌ها است.

به گفته او، این قصه‌های کوتاه مینی‌مال در مدت دو سال نوشته شده است.  

 کتاب "قصه‌های بی‌وقتی" نوشته حسن غلامعلی‌فرد در شمارگان 700 نسخه و با قیمت 18هزار تومان توسط نشر نیماژ روانه بازار کتابفروشی‌ها شده است.

قصه های بی وقتی