سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، کتاب "دروازه مردگان" با جاذبه‌های داستانی همراه است. اثر قابل تعمقی که فقط داستان نمی‌گوید. این کتاب پرماجرا به بررسی چند مضمون فلسفی هم‌چون گذشته و حال پرداخته است. حمیدرضا شاه‌آبادی بحث آگاهی و مراتب آن و همچنین ارتباط آگاهی با آموزش را نیز در این اثر بررسی کرده و درباره جهان پس از مرگ نوشته است.

نویسنده کتاب، مدتی پیش مشغول تهیه مقاله‌ای درباره وضعیت کودکان ایران در دوره قاجار بوده که به گزارش‌های نظمیه دوره ناصر‌الدین‌شاه بر‌می‌خورد که خبرهایی راجع به غرق شدن کودکان خردسال در حوض‌خانه‌ها داشته و بچه‌های زیادی در این حوض‌ها غرق شده بودند. ذهن او مشغول این موضوع تاسف‌برانگیز می‌شود و  حوض‌ها را دروازه‌ای به جهان دیگر می‌بیند. 

در داستان "دروازه مردگان" پسر بچه‌ای به اسم رضا به شکل غیر منتظره‌ای از یک خانه مرموز سر در می‌آورد. خانه‌ای که در دیوار‌های آن جنازه‌هایی دفن شده‌اند. در این خانه بچه‌های زیادی به کار قالی‌بافی مشغولند. به دنبال حادثه‌ای یکی از بچه‌ها در حوض‌خانه غرق می‌شود و بعد از آن حوادث عجیبی شکل می‌گیرد که بدنه رمان را خلق می کند.

برشی از این کتاب: "شکور برگشته بود، و هیچ کس نمی‌توانست این را باور کند. او که دیشب همه غرق شدن و بیرون نیامدنش از حوض را دیده بودند، حالا آمده بود کنار دیگران نشسته بود و نان و پنیرش را می‌خورد. دیدن شکور ولوله‌ای میان بچه‌ها انداخت. آن‌ها که نزدیک او نشسته بودند وحشت زده از جا بلند شدند. انگار که شکور جنازه‌ای از گور برگشته باشد".

جلد نخست کتاب "دروازه مردگان" با زیرعنوان قبرستان عمودی نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی در شمارگان 1500 نسخه و با قیمت 20هزار تومان توسط نشر افق به چاپ رسیده است. این اثر دو مجلد دیگر نیز دارد که به مرور به چاپ می‌رسند.