سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "شناخت اسطوره‌های ملل" پس از اشاره و مقدمه در قالب دو عنوان "کلیات" و "قصه‌های آفرینش" به مباحث متعددی مرتبط با اسطوره و آفرینش پرداخته است.

"ریشه واژه اسطوره"، "اسطوره، نظریه‌ها و تقسیم‌بندها"، "گونه‌های اسطوره از نظر کارکرد"، "مفهوم زمان در بینش اساطیری"، "تفاوت شناخت علمی و نگرش اسطوره‌ای"، "مکان در بینش اساطیری"، "شکل‌گیری اساطیر"، "آفرینش در آیین زرتشت"، "متن آفرینش در بندهش"، "آفرینش در آیین مانوی"، "آفرینش در اساطیر هند"، "آفرینش در اساطیر ژاپن"، "آفرینش در اساطیر سرخ‌پوستان ایروکوا"، "آفرینش در اساطیر آشور و بابل"، "آفرینش در اساطیر عبری"، "آفرینش در تورات"، "آفرینش در قرآن کریم"، "آفرینش در اساطیر آفریقا" و "آفرینش در اساطیر استرالیا" از جمله عناوینی است که در این دو بخش مورد بررسی قرار گرفتند.   

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: "اسطوره نماد زندگی دوران پیش از دانش و صفت و نشان مشخص روزگاران باستان است. تحول اساطیر هر قوم، معرف تحول شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تحول شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تحول اندیشه و دانش است. در واقع، اسطوره، نشانگر تحولی بنیادی در پویش بالارونده ذهن بشری است. اساطیر، روایاتی است که در نخستین دوران‌های زندگی بشر ابداع شده است که از طبیعت و ذهن انسان بدوی ریشه می‌گیرد و حاصل رابطه متقابل این دو است".  

در صفحه 29 کتاب با عنوان "اسطوره، زایش و پیدایش"، اسطوره در کنار افسانه، حماسه و فولکلور یکی از عناصر شکل دهنده فرهنگ و هویت قومی و ملی جوامع دانسته شده و بعضی از اسطوره‌شناسان آن را دین تمدن‌های اولیه و دوران پیش از گسترش ادیان توحیدی می‌دانند.

در ادامه همین صفحه گفته شده: "اسطوره، بخش نظری فرهنگی انسان پیش از تاریخ و به بین دقیق‌تر، انسان پیش از مرحله دانش است. انسان تا به مرحله دانش نرسیده و تا به دانش آراسته و آموده(مجهز) نشده است اساطیری (و به تعبیری دیگر بدوی یا وحشی) می‌اندیشد".

در صفحه 101 درآمد، بخش "قصه‌های آفرینش" عنوان شده: "کنجکاوی بشر در پی بردن به آغاز آفرینش و مبدا خلقت به نحوی در تمام فرهنگ‌ها، اقوام و ادیان به چشم می‌خورد. محققان گاه از طریق اسطوره و داستان و گاه از راه تحقیقات علمی به راز خلقت پرداخته‌اند. بشر از آن زمان که از سطح ابتدایی زندگی ارتقا یافت و از نخستین لحظاتی که به خارج از دنیای خود نگریست، به این مهم اندیشیده و هنوز هم به اصل و منشا خویش آن چنان که باید پی نبرده است. شاید این مهم‌ترین و از نخستین مسایلی باشد که ذهن آدمی را به خود جلب کرده و موجب به وجود آمدن اعتقادات گوناگون و در نتیجه مکتب‌ها و ایسم‌های متفاوت شده است".

کتاب "شناخت اسطوره‌های ملل" نوشته سهراب هادی در شمارگان 1500 نسخه و با قیمت 20هزار تومان توسط انتشارات تندیس روانه بازار کتابفروشی‌ها شده است.