به گزارش هنرآنلاین به نقل از شهر کتاب، هیات داوران هشتمین دوره جایزه‌ دکترمجتبایی از میان ۲۳ رساله‌‌ ارسالی به دبیرخانه‌، پنج رساله را شایسته‌ راهیابی به مرحله‌ پایانی این جایزه دانستند که عبارت‌اند از:

۱. "جایگاه نقد بلاغی ـ رتوریکی در نظریه‌ها و مطالعات ادبی"، نوشته‌ محمد احمدی، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر تقی پورنامداریان

۲. "تصحیح انتقادی متن تمهیدات عین‌القضات همدانی بر اساس نسخه‌های معتبر"، نوشته‌ مینا حفیظی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادان راهنما: دکتر تقی پورنامداریان و دکتر محمدرضا نصیری

۳. "بهشت و دوزخ نزد عارفان مسیحی و مسلمان، مقایسه‌ دیدگاه‌های امانوئل سودنبر و مولوی"، نوشته‌ حبیب بشیرپور، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما: دکتر شهرام پازوکی

۴. "بررسی لغات و اصطلاحات دیوانی در متون آموزش استیفای دوره‌ی مغول و تیموری (باتاکید بر لطایف شرفی، سعادت‌نامه، قانون‌السعاده و رساله فلکیه)"، نوشته‌ نفیسه ایرانی، دانشگاه خوارزمی، استاد راهنما: دکتر محمد شادروی‌منش

۵. "مقایسه‌ی نقش زن در داستان‌های ادبیات عامه با داستان‌های ادبیات کلاسیک فارسی پیش از دوره‌ صفویه (با تاکید بر سمک عیار، داراب‌نامه، فیروزشاه‌نامه، ابومسلم‌نامه، سندباد نامه، طوطی‌نامه، مرزبان‌نامه و گلستان)، نوشته‌ زهرا محمدحسنی صغیری، دانشگاه شهید چمران اهواز، استاد راهنما: دکتر منوچهر تشکری

گفتنی است مراسم اهدای جایزه به رساله‌ برگزیده ۲۵ دی ماه برگزار می‌شود.