سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این گزارش تصویری شامل تصاویری است از کتابخانه فوق العاده باشکوه ریودوژانیرو در برزیل. آرت دیلی در این گزارش تصویری به سراغ بخش بزرگ آثار پرتغالی زبان و قسمت مطالعه این آثار رفته است. تعداد نویسندگان و شاعران برجسته در زبان امریکای لاتین آن چنان بسیار است که کتابخانه عظیم ریودوژانیرو نیز نمی‌تواند همه‌ی آثار ایده‌آل را پوشش دهد، اما این کتابخانه را بسیاری مهم‌ترین کتابخانه در میان مردمان امریکای لاتین می‌شناسند.

در این تصاویر همچنین، تصویر معمار این کتابخانه کارلوس فرانسیسکو مورا، و مدیر بخش پرتغالی زبان آن اورلاندو ایناسیو را می‌بینید:

 

4

کارلوس فرانسیسکو مورا، معمار این کتابخانه

5

اورلاندو ایناسیو، مدیر بخش آثار پرتغالی زبان کتابخانه ریودوژانیرو

2

3

7

6