به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، از میان ۳۷ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری در گروه کلیات و اطلاع‌رسانی، ۱۱ مقاله راه‌یافته به مرحله دوم این جشنواره مشخص شده‌اند.

۱۱ مقاله راه یافته به مرحله دوم  پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه  کلیات و اطلاع‌رسانی شامل مقاله‌های(استناد یک اصل فراموش شده علمی در کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی، مهدی محمدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی، مصطفی همدانی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش ۴۵، خرداد و تیر۱۳۹۶)، (پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، یعقوب نوروزی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶)، (تاریخ اجتماعی نشر ایران، مجید رهبانی، جهان کتاب، ش۳۳۷و ۳۳۸، خرداد و تیر ۱۳۹۶)، (تاریخ و تحول نشر، حمید محسنی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، (الزامات الگو برای سامانه‌ای پیشینه، ابراهیم عمرانی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶)، (ناگفته‌هایی درباره مجلدی از فهارس مجلس (نقد فهرست نسخه‌های خطی مجلس، ج ۴۵)، جواد بشری، آینه پژوهش، ش۱۶۷و۱۶۸، آذر و اسفند ۱۳۹۶) است.

همچنین، مقاله‌های(نقد و بررسی کتاب تجاری سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها (مفاهیم، الزامات و روش‌ها)، حسین علی جاهد، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶)، (نقد و بررسی کتاب مبانی نظریه‌پردازی، فریبا صیاد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش۱۴، تابستان ۱۳۹۶)، (نقدی بر کتاب کتابداری پزشکی، حسن اشرفی‌ریزی، نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش۱۵، پاییز ۱۳۹۶) و  (هم نویسندگی برپایه ویکی نویسی: نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و فناوری، سعید اسدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶) به مرحله دوم داوری پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب راه یافتند.

در گروه فلسفه، کلام و عرفان از میان ۱۰۳ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری، مقاله های(با عارفان در جغرافیای تاریخی سرزمین جان نقد و تحلیل کتاب تصوف (خاستگاه، تاریخ و موضوعات وابسته)، مریم حسینی، نقد کتاب ادبیات، ش ۱۲، زمستان ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب داوری‌ها، شناخت‌شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق، زهره سعیدی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد ترجمه جلد چهارم تاریخ فلسفه غرب راتلج، مجید صدرمجلس، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی‌مان، مسلم طاهری، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۲، خرداد و تیر ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن، محمد اصغری، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفه راتلج؛ ج. ۴، سیدمصطفی شهرآیینی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (بررسی و نقد کتاب شرق‌شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، شمس‌الملوک مصطفوی، پژوهش‌نامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶)، (پرسش فلسفی در باب مناسبات مسیحیت و دموکراسی، مختار نوری، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، (جوانه­های خشکیده و میوه­های کال: مشتی نمونه خروار ترجمه پدیدارشناسی روح هگل در زبان فارسی، محمدمهدی اردبیلی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، (معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون، حسین بیات، فرهنگ و اندیشه ریاضی، ش۶۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶) و (نقد طبقه­بندی و معرفی رویکردهای علم دینی و اسلامی سازی علوم، محمدتقی موحد ابطحی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش۱۵ و۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶) به مرحله دوم داوری این دوره جشنواره از نقد کتاب راه یافتند.

بر اساس این گزارش، آیین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، هم‌مان با هفته پژوهش برگزار خواهد شد.