سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، پژند سلیمانی صاحب امتیاز، سردبیر و مدیرمسوول فصلنامه‌ پیام چارسو، درباره این نشریه به هنرآنلاین توضیح داد: چهار شماره قبل نشریه نیز ویژه‌ یکی از آثار ویلیام شکسپیر "هملت"، "مکبث"، "رومئو و ژولیت" و "اتللو" نمایش‌نامه‌نویس بزرگ بوده است و در تمامی حوزه‌ها، این آثار و اجراهای آن‌ها  در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفتند.

او ادامه داد: در هر شماره بخش خارج از ویژه‌نامه نیز وجود دارد که مقالات فاخر ایران و جهان در حوزه‌ تئاتر در اختیار مخاطبان مجله قرار می‌گیرد و مصاحبه‌های اختصاصی با یکی از بزرگان تئاتر چون پیتر بروک، یوجینیو باربا و کریستوفر روپینگ انجام شده است. همچنین در بخش نمایشنامه‌های اقتباسی فصلنامه، آثار منتخب ارسالی نویسندگان و در بخش نمایشنامه، از نمایش‌نامه‌نویسان مطرح ایرانی هم‌چون محمد امیریاراحمدی، محمد چرمشیر، افروز فروزند و... یک نمایشنامه‌ جدید و منتشر نشده به چاپ رسیده و این روند ادامه دارد.

سلیمانی افزود: پس از بررسی آثار مهم شکسپیر، نمایش‌نامه‌های برجسته‌ تاریخ تئاتر جهان و ایران در فصلنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

"شاه لیر، گذشته و امروز"، "خروش و آرامش در شاه لیر"، "بیماری روانی در نقش دیوانگی الهی"، "دیالکتیک سخن و سکوت"، "موهبت، عواقب و مسیحیت در شاه لیر"، "شاه لیر روی صحنه امروز، "گناه، عقوبت و رستگاری در لیر"، "طراحی لباس و اجرای شاه لیر"، "جستاری بر لیر در ایران" و "شیاطین و فرشتگان" از عناوین برخی مطالب این شماره محسوب می‌شود.

شماره پنجم فصلنامه تخصصی تئاتر و سینمای "پیام چارسو" با قیمت 15هزارتومان با صاحب امتیاز، سردبیر و مدیرمسوول پژند سیلمانی منتشر شده است. این شماره‌ را می‌توانید از کتابفروشی‌های سراسر کشور و پخش ققنوس تهیه کنید.