سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، این کتاب پس از مقدمه از سرفصل‌های "ظهور و تطور ملت- دولت در اروپا"، "ایران و روند ملت- دولت"، "خاورمیانه و نیاز به وستفالیای جدید"، "اسرائیل و معضل ملت- دولت"، "سیاست و اخلاق در نظام ملت- دولت" و "منافع ملی و اخلاق" تشکیل شده. در این سرفصل‌ها به مباحثی هم‌چون نقش پروتستانتیسم، حق شهروندی و دولت عرفی، صفویان و مشکلاتشان، افشاریه و زندیه، رضا شاه و رویه مادی ملت-دولت، ملی و فراملی، انقلاب اسلامی در جهت عکس انقلاب مشروطیت، بستری برای بلوغ ملی و احیای اندیشه امت‌گرایی پرداخته شده است.

زیدآبادی در مقدمه کتاب عنوان کرده است: "متن پیش رو چکیده‌ای از محتوای کاری به نسبت گسترده است که به یاری خداوند در آینده منتشر خواهد شد. از آن‌جا که اصل کار هنوز آماده نیست، انتشار خلاصه‌ای از محتوای آن بدون ارجاع به منابع موردنظر طبعا اقدامی عجولانه به نظر می‌رسد. قاعدتا همین‌طور است! نگارنده بر انتشار این چکیده در زمان حاضر اصرار دارد، زیرا تصور می‌کند فضای کشور و منطقه ما طرح این بحث را هم اکنون طلب می‌کند".

او در بخشی دیگری ادامه می‌دهد: "حرف اصلی این متن این است که ما خواه‌ناخواه در عصر ملت-دولت و یا واحدهای ملی زندگی می‌کنیم و زندگی در واحدهای ملی نیز به ناگریز الزمات خود را در دو عرصه سیاست داخلی و خارجی دارد. شناخت این الزمات از یک سو می‌تواند معیار و مقیاسی برای داوری درباره رفتارهای داخلی و خارجی دولت‌ها به دست دهد و از دیگر سو، مردم یک کشور را به حقوق و مسوولیت‌ها و محدودیت‌های خود در عرصه داخلی و بین‌المللی آگاه کند".

زیدآبادی یادآور شده: "در این متن کوشش شده است تا صورت معقول و عادلانه نظام ملت- دولت و حقوق ناشی از آن روشن، و تمایزش با گونه‌های نژادگرایانه و ویرانگر آن، در کنار نقد ایدئولوژی‌های مروج اتوپیای جهان‌وطنی که به گذشته‌های دور و یا آینده‌ای به کلی خارج از دسترس بشر امروز چشم دارند، بررسی شود. به نظرم شناخت دقیق این موارد و عمل در جهت آن، نیاز امروز جامعه ایرانی و دیگر ملت‌های خاورمیانه برای استحکام هویت ملی، دستیابی به ثبات پایدار، همزیستی مسالمت‌آمیز و توسعه‌ای متوازن بر مبنای همکاری‌های منطقه‌ای است. در غیر این صورت شاید برای سال‌های سال چرخه بی‌ثباتی و خشونت در منطقه ما هم‌چنان بچرخد و با هدر رفتن اندک سرمایه‌های انسانی و مادی باقی مانده، نشانه‌ای از فرهنگ و حیات و تمدن‌مان بر جا نماند؛ چنین مباد!"

کتاب "الزامات سیاست در عصر ملت-دولت" نوشته احمد زیدآبادی در شمارگان 2هزار نسخه و با قیمت 14 هزار تومان توسط نشر نی منتشر شده است.

کتاب-الزامات-سیاست-در-عصر-ملت-دولت