سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، امیر کاووس بالازاده پژوهش‌گر و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز درباره آثاری که در دست چاپ و نشر دارد به هنرآنلاین گفت: در کتاب "تاثیرات اسطوره و تاریخ بر آثار بهرام بیضایی" نقد تاریخی و اسطوره‌ای بر کتاب "سه برخوانی" (اژدهاک، آرش و کارنامه بنداربیدخش) و همچنین نمایشنامه "ندبه" از نوشته‌های بهرام بیضایی داشتم که در دست انتشار است.

او با این توضیح که کتاب "گفت‌وگو در باد" اثر دیگری است که آماده چاپ شده، افزود: این اثر شامل مجموعه مصاحبه‌هایی است که در دوران روزنامه‌نگاری از دهه 60 تاکنون در حوزه فرهنگ، هنر و تاریخ انجام دادم. البته تعدادی از مصاحبه‌ها برای نخستین بار در کتاب ارائه می‌شوند.

بالازاده که کتاب "نوروزنامه" را نیز در دست انتشار دارد درباره محتوای آن توضیح داد: این کتاب مجموعه مصاحبه‌هایم درباره نوروز (شناخت و فهم جشن نوروز) است که در سال 1380 در ویژه‌نامه کتاب هفته به چاپ رسیده. بیشتر اشخاصی که با آن‌ها مصاحبه داشتم هم‌چون امان‌الله قریشی، پرویز رجبی و رضا شعبانی در قید حیات نیستند. با توجه به مطالب مهم و تازه‌ای که توسط این اشخاص بیان شده بود تصمیم گرفتم این مصاحبه‌ها را به ضمیمه دو مقاله با همین موضوع در قالب یک کتاب منتشر کنم.

به گفته او، سه کتاب "تاثیرات اسطوره و تاریخ بر آثار بهرام بیضایی"، "گفت‌وگو در باد" و "نوروزنامه" توسط انتشارات مانیاهنر منتشر خواهد شد.

بالازاده این روزها علاوه بر تدریس در دانشگاه مشغول نوشتن کتابی مفصل درباره پیوستگی تاریخی، فرهنگی و ادبی شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ و تاثیرات متقابل این دو کتاب بریکدیگر است.

کتاب "اسطوره و ذهن اسطوره‌پرداز (بررسی نظریه‌های رایج درباره اسطوره)" آخرین کتاب منتشر شده امیرکاوس بالازاده محسوب می‌شود.