سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "یک استکان چای" اثر خسرو پوینده در نشر مصدق منتشر شد. ناشر در دیباچه این کتاب نوشته است یک استکان چای رمانی سوررئال است که داستانی واقع‌گرا در آن جریان دارد. می‌توان گفت که در فضایی سوررئالیستی، داستانی رئالیستی و روان روی می‌دهد و همین این اثر را بدیع ساخته است. این رمان حکایت زندگی تک تک ماست. حکایتی از آزموده‌های تلخ و شیرین که به قیمت گزافی به دست می‌آید و سرتاسر زندگی ما هزینه چنین تجاربی می‌شود اما غافلیم از آن.

پاره‌ای از کتاب حاضر را می‌خوانید:

"رو به آب ایستاده‌ای و دو سیگارت در این فضای گویا مه آلود از پرتوهای مهتابی، به هوا رها می‌شوند سبک و بی بار. رها و آزاد از تلنبار اندوهی که با خود در این سایه‌های وهم آلود می‌پراکنند. سخت دلم فشرده می‌شود. غمی طاقت فرسا ناگهان به تمامی وجودم هجوم می‌آورد که از پرسش بی پاسخ چرایی رنجی کشنده می‌آید."

این کتاب در 154 صفحه و با قیمت 15 هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.