سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: سی‌وهفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی با عنوان “نازنین غزنین”  با سخنرانی دکتر میرجلال‌الدین کزازی در روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

در این گفتار با نگاهی فراخ، گذار سخن پارسی از نازنین غزنین (سنایی) تا مولانا، به پایمردی عطار بررسیده می‌شود. چگونگی پیدایی ادب‌ نهان‌گرایانه و دگرگونی‌های آن از سنایی تا مولانا کاویده و بازنمایی و به همان سان شیوه‌ی سخن‌وری این سه بزرگ مرد شگرف ادب و اندیشه و فرهنگ ایران بررسی می‌شود.

در گیراگیر این گشت و گذار دلپذیر و جان‌آویز در این‌گونه از سخن پارسی، نگاهی به آزمون‌های رازآلود و پردامنه‌ی نهان‌گرایانه در زندگانی این سه افکنده می‌شود.