به گزارش هنرآنلاین، در حکم عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به علی اصغر کاراندیش مرودستی آمده است:

نظر به مسئولیت و تجارب جنابعالی در توسعه مدیریت و منابع و گسترش فرصت‌های شغلی، وفق شرح وظایف آن معاونت و نیز با استناد به ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به منظور تعامل پیوسته با فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار و تلاش برای حل مشکلات، به موجب این حکم به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار وزارت مطبوع تعیین می‌شوید.

کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.