سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: به تازگی کتاب "درس‌گفتارهای ادبیات جهان، از حماسه‌ی گیلگمش تا هزارتوهای بورخس" نوشته‌ گرنت ال وال با ویراستاری عظیم طهماسبی و به همت انتشارات نیلوفر منتشر شده است. مولف در این اثر با گزینش و تحلیل شاهکارهای ادبیات و شماری از آثار مهم ادبی، تاریخ ادبیات جهان را از آغاز تا امروز با شیوه‌ای دقیق و رویکردی نو، به شکلی فشرده تحلیل و واکاوی کرده است. خواننده ضمن مطالعه‌ی این اثر با درون‌مایه‌ی آثار مهم ادبیات جهان، مکاتب ادبی، دوره‌ها و گونه‌های ادبی و سیر داستان‌گویی بشر از دوران کهن تا امروز آشنا می‌شود. با آگاهی از ادبیات فراملی، شناختی ژرف از ادبیات جهان می‌یابد و با جایگاه و اهمیت ادبیات در زندگی انسان بیش از پیش آشنا می‌شود.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه شانزده مرداد ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب "درس‌گفتارهای ادبیات جهان" اختصاص دارد که با حضور امیرعلی نجومیان، بهرام پروین‌گنابادی، عظیم طهماسبی و مسعود فرهمندفر در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.