سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این نشست در روز چهارشنبه دهم مرداد ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

در این درس‌گفتار، توضیح داده می‌شود که چگونه پس از این‌که سال‌ها طریق‌التحقیق سروده‌ سنایی شمرده می‌شد، برخی از پژوهندگان و ادبیات‌شناسان درباره‌ انتساب آن به سنایی شک کردند و بو اوتاس، پژوهشگر نامدار سوئدی، ضمن تصحیح انتقادی و عالمانه، دلایل روشنی را برای این که این اثر نمی تواند از آن سنایی باشد ارائه کرد.

کار بو اوتاس سه ارزش را دربرگرفت: متن انتقادی و سنجیده‌ی طریق‌التحقیق را فراهم و منتشر کرد. با پژوهش خود نکته‌ای را در تاریخ ادبیات ما و نیز کارنامه‌ سنایی روشن کرد. شیوه و روش او برای شناخت سراینده واقعی این اثر برای جامعه‌شناسی ما و پژوهش‌های ادبی راهگشا و آموزنده بود.