سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه، مبانی و نظریه‌ها" نوشته‌ دونالد ای. هال و ترجمه‌ بختیار سجادی و دیاکو ابراهیمی برای تمام کسانی که از خود می‌پرسند "من کیستم؟" مناسب و ضروری است. این کتاب به بررسی تاریخ نظریات فردیت، از عصر باستان تا زمان حال پرداخته است و نشان می‌دهد که آن نظریات چگونه می‌توانند در حوزه‌ی نقد ادبی و فرهنگی به کار روند. نویسنده متدولوژی‌های اصلی و دیدگاه‌های نظری قرن بیستم و بیست‌ویکم شامل نقدهای روانکاوانه، ماتریالیستی، فمینیستی و نظریه‌ی فراهنجار را بررسی می‌کند.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه نهم مرداد ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب "سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه، مبانی و نظریه‌ها" اختصاص دارد که با حضور دکتر نرگس منتخبی (عضو گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد)، هدی نیک‌نژاد و دکتر بختیار سجادی (مترجم و عضو گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان) در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.