سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این شماره از فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران به موضوع "اخلاق و دانشگاه" اختصاص دارد. گفتنی است، نخستین شماره "برگ فرهنگ" آبان سال 1378 منتشر شد و اکنون شماره دوم از دوره جدید آن انتشار یافته است. اولویت این فصلنامه، بررسی تمامی مباحث و موضوعات مربوط به فرهنگ دانشگاهی شامل آموزش، پژوهش، مباحث تربیتی، موضوعات فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی بوده است.

"برگ فرهنگ" رو به سوی دانشگاه نسل سوم دارد که مبتنی بر مسئله‌محوری، آسیب‌شناسی و روحیه انتقادی است که همگی معطوف به ارائه راهکارهای واقعی متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند نسخه چاپی این نشریه را از فروشگاه‌هاى انتشارات دانشگاه تهران تهیه کنند.

گفتنی است، در این شماره از نشریه می‌توانید آثار و گفتارهایی از احد فرامرز قراملکی، علی اکبر موسوی موحدی، رضا ماحوزی، کمال پرهیزگار، آمنه صدیقیان بیدگلی، محمدرضا مهدوی عباس آزاد، مرضیه کهنوجی، خوزه لوئیس وازکز، کارلوتا لازا آزا، آنا لانرو و ... را مشاهده کنید.

همچنین دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران و مدیرمسئول فصلنامه برگ فرهنگ در مقدمه این شماره آورده است:

"در اندیشه دینی ما، همواره تعلیم و تربیت، تهذیب،علم اندوزی و دینداری همزاد و همراه هم بودهاند. هر آن کس که می‌خواهد از خرمن دانش خوشه برچیند، باید جامه‌ای از جنس پارسایی بر تن کند و هر آنکه می‌خواهد کام مشتاقان دانش را به آب علم و اندیشه سیراب سازد، باید دل و جان دانش‌اندوزان را به پاکی و تابناکی بیاراید تا مبادا در شوره زار، بذر بی‌حاصل بکارد و رنج بی‌گنج برد و از کشته خویش هیچ ندروَد."