سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم جشن تولد هنرمندان متولد تیرماه بر حضور هنرمندان پیشکسوت در جریان هنری کشور تاکید کرد.