سرویس فرهنگ وادبیات هنرآنلاین: به تازگی کتاب “تمهیداتی بر نظریه‌ زبان” نوشته‌ لویی یلمزلف با ترجمه‌ محمدامین شاکری به همت انتشارات خوارزمی منتشر شده است. این کتاب نماینده‌ شاخص ژرف‌ترین و پیچیده‌ترین نظریه‌ای است که تاکنون در باب زبان وضع شده است. در این کتاب بسیار سخت‌خوان شالوده‌های نظریه‌ گلوسم‌شناسی به خوبی تشریح شده است. یلمزلف ایده‌های سوسور را تا سرحدات‌شان پی‌ می‌گیرد و موجبات و الزامات پروژه و جنبش فکری عظیمی در مطالعات زبان را فراهم می‌سازد. وی از بنیان‌گذاران حلقه‌ی زبان‌شناسی کپنهاگ است که در سال ۱۹۳۱ تاسیس شد.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب “تمهیداتی بر نظریه‌ی زبان” اختصاص دارد که با حضور دکتر احمد پاکتچی، دکتر حمیدرضا شعیری و محمد‌امین شاکری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.