سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: سکوت (صمت، خاموشی) که از عناصر بنیادی سلوک عرفانی است از سکوت زبانی آغاز می‌شود و به سکوت ذهنی یا خاموشی ضمیر منتهی می‌شود. فنا که غایت سلوک است همانا وضعیت ضمیر خاموش است. سنایی را می‌توان نخستین شاعر عارفی دانست که تقریباً از تمامی عناصر نظری سکوت عرفانی سخن گفته است.

بیست‌وهشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی به "سکوت عرفانی از دیدگاه سنایی" اختصاص دارد که در روز چهارشنبه ۶ تیر ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر قربان ولیئی (شاعر و عضو هیات علمی دانشگاه زنجان) در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.