به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدمحمد مجتبی حسینی آمده است:

به استناد تبصره 3 ماده 5 آیین نامه آموزش های مهارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

بر اساس این گزارش، دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آموزش استانداردهای مهارت آموزی هنر است که در مقطع متوسطه، مدرک تحصیلی رسمی به هنرجو ارائه می کند.

کمیته راهبردی آموزش های مهارتی به منظور سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی‌ها و نظارت عالیه بر محتوا و تعیین حدود و نحوه اجرای مطلوب آموزش های مهارتی تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کمیته در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.

دومین آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش برای کسب دیپلم هنر در سال تحصیلی 97-96، به صورت سراسری، روز جمعه پانزدهم تیرماه امسال برگزار خواهد شد.