سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب " پرسه در عرصه روزمرگی " نوشته سیدمحمد بهشتی، شامل 67 یادداشت کوتاه در سال 1396 است.

در معرفی این کتاب آمده است: این کتاب ماحصل پرسه‌های روزمره‌ام لابلای اخبار و رویدادها و اشخاص است. چیزهایی که در وهله نخست به هم بی‌ارتباط به نظر می‌رسند؛ مثل اشیاء جمع شده در کشکول. ولی فصل مشترک همه‌شان این است که بی‌ عزم سوداگری و پیش‌فرض حول آنها گشته‌ام و نازشان را کشیده‌ام. در نگاه سوداگرانه آنچیزی را می‌یابیم که خود می‌خواهیم ولی در پرسه‌زدن خود را در معرض دیدن و شنیدن و استشمام و مشمول لطف موضوعات قرار می‌دهیم. این همان جنس شناختی است که فرهنگمان ما را به آن دعوت کرده؛ یعنی شناختی که بر اثر انس و الفت به دست می‌آید. لذا می‌توان گفت همه این یادداشتها در یک امر مشترکند و آن اینکه همه‌شان ماحصل نگاه فرهنگی به موضوعات‌ است.

"پرسه در عرصه روزمرگی" در ۳۶۸ صفحه و با قیمت ۳۰ هزار تومان توسط نشر روزنه به بازار کتاب روانه شده است.