به گزارش هنرآنلاین، در این شماره "ترس" و بازتاب آن در جامعه، هنر، ادبیات و سینما مورد بررسی قرار گرفته است. گفتگوهایی با جواد مجابی، مزدک دانشور و فاطمه عبداللهی روان‌شناس افغانستانی در کنار گفتارهایی درباره ترس در آثار و نگاه غلامحسین ساعدی، بهرام صادقی، م.آزاد و ساموئل خاچیکیان از جمله مطالب اصلی این شماره مروارید را تشکیل می دهند.

"وقتی همه می‌ترسیم"، "باید بترسید، خیلی هم بترسید"، "ترسی به وسعت یک کشور"، "مسلخ رستگاری"، "درخشش فراموش نشدنی وحشت"، "آنکه می‌ترسد، می‌تراسند" و "خروس را سر بریده‌اند، سحری در کار نیست" هم از دیگر سرفصل‌های این شماره مروارید است.

شاره هشتم مجله مروارید به مدیر مسوولی گیتا علی آبادی و سردبیری پژمان موسوی در کیوسک‌های منتخب و کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور عرضه شده است.