سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: رمان"بر امواج" اثر مارگارت اتوود با ترجمه نسترن ظهیری در انتشارات ققنوس منتشر شد. این کتاب از سری آثار "ادبیات جهان" این انتشارات است و صد و ششمین ِ این کتاب‌ها به حساب می‌آید. "بر امواج" در ۲۹۵ صفحه،  و با قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.

بخشی از این کتاب:

عکس‌های دوران مدرسه، صورت من و چهل دانش آموز دیگر که کنار هم به صف شده بودیم و معلم های عظیم الجثه که عین برج بالای سرمان سایه انداخته بودند. همیشه خیلی زود خودم را در عکس ها پیدا می کردم، همیشه خدا یا توی عکس ها تکان خورده ام یا رویم سمت دیگری بوده. بعد از آن نوبت به عکس های براق رنگی رسید، پسرهای فراموش شده جوش جوشی و سرخ و سفید؛ و من با لباس های شق و رق، دامن پفدار و تورتوری، که عین کیک تولد لایه لایه بود؛ بالاخره توی این عکس ها متمدنانه لباس پوشیده بودم، محصول نهایی آماده بود. مادر می گفت: "عزیزم، خیلی خوشگل شده ای." انگاری خودش باورش شده بود؛ اما من قانع نمی شدم، همان موقع هم می دانستم نظر او مثل باقی مردم عادی نبود.

آنا کتاب راز سر به مهر استاربریج را کنار گذاشت و گفت: "این تویی؟ ای خدا چطور این چیزها را می پوشیدیم؟"

صفحات آخر آلبوم خالی بود، و چند تا عکس هم بین صفحات سیاه آلبوم رها شده بود، انگار مادرم حوصله نداشته کار راست و ریس کردن آلبوم را تمام کند. بعد از عکس هایی که با لباس رسمی داشتم دیگر از من اثری نبود؛ از عکس عروسی هم خبری نبود، البته در عروسی ام هیچ عکسی نگرفته بودم. آلبوم را بستم، لبه هایش را مرتب کردم.

نه ردی یافته بودم نه حقیقتی، نمی دانستم این اتفاق ها کی در وجودم رخ دادند. آن روزهایی که در عکس ثبت شدم خوب بودم؛ اما پس از آن اجازه دادم وجودم دو تکه شود...