سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: بین داستان‌های قزاقی و شاهنامه‌ی فردوسی شباهت‌های فراوانی است. در حماسه‌های قزاقی، پهلوانانی چون رستم، دختران زیبا و عاشق چون لیلی و منیژه و اسب‌های زیبای پهلوانان که با حرکت‌های خود انسان را به یاد "رخش" می‌اندازند، فراوان‌انند که همه‌ی این‌ها یاد شاهنامه را در ذهن زنده می‌کنند. آشنایی مردم آسیای میانه و قزاقستان با شاهنامه فردوسی به عمق قرن‌های گذشته برمی‌گردد. شاعر نامی و روشنگر قزاق "آبای قونانهای اولی" از شاعران برجسته‌ی فارسی‌زبان الهام گرفته و با شیوه‌های گوناگون در مطالب ادبی خویش از آن استفاده کرده است. آبای در اشعار خود از روح شعرایی چون فردوسی، نظامی، سعدی و حافظ و دیگران برای کار خود مدد خواسته است و شاعر حماسی مردم قزاقستان است.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت هم‌زمان با روز بزرگداشت فردوسی ساعت ۱۶:۳۰ با عنوان "فردوسی و آبای" با حضور دکتر محمود جعفری‌دهقی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر داوود اسپرهم و گلبخت خدایبرگناوا در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و تاثیر شاهنامه فردوسی در ادبیات قزاق بررسی می‌شود.

این نشست با همکاری انجمن ایران‌شناسی و بخش فرهنگی سفارت قزاقستان برگزار می‌شود.