سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: سنایی در بخش‌های پایانی کتاب حدیقه‌الحقیقه و شریعه‌الطریقه به معرفی کتاب خود می‌پردازد و آن را سنایی‌آباد می‌نامد. در مقدمه‌ی نثری کتاب نیز سنایی همراه نام عربی حدیقه این کتاب را "فخری‌نامه" می‌نامد. نزد عطار و بعدها مولوی و مولویه این کتاب "الهی‌نامه" نامیده می‌شد. مثنوی شگفتی که نمونه‌ای از دفتری در حکمت الهی و سلوک انسانی بود و سرمشق سرایش مثنوی بزرگ مولانا جلال الدین قرارگرفت. حدیقه مثنوی‌ای حکمی، الهی، مذهبی، عرفانی، تعلیمی، انتقادی، اجتماعی و گاه سیاسی است.

دکتر مریم حسینی در بیست‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی با عنوان "با سنایی در سنایی‌آباد" به بررسی ابعاد گوناگون حدیقه‌ی سنایی می‌پردازد. این درس‌گفتار در روز چهارشنبه ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.