به گزارش هنرآنلاین ، "تمام آنچه نگفتم" دربرگیرنده مجموعه داستان‌هایی با مضمونی اجتماعی است که توسط نشر مایا منتشر شده است.

این کتاب شامل هفده داستان کوتاه است و در این هفده داستان مرتبط به هم، نویسنده با نگاهی پیوسته و موشکافانه زندگی روزمره و ارتباط آن‌ها را به نحوی به تصویر کشیده است که مخاطب را با خود همراه می‌کند.

مهرنوش قضاوتی نویسنده این کتاب در خصوص این اثر گفته است: چند وقت بود شهر را به این شکل می‌دیدم، آدم‌ها از مقابلم رد می‌شدند و من دیگر مانند گذشته نمی‌توانستم به آن‌ها نگاه کنم. این ماجرا نقطه‌ای در ذهنم نداشت، مدت‌ها با آن زندگی کردم تا روزی که نوشتمش و شد "تمام آنچه نگفتم".

این کتاب در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب نخستین روزهای انتشارش را تجربه می‌کند. این اثر در سالن شبستان- راهرو 23- غرفه 21 نمایشگاه بین المللی کتاب برای علاقه مندان در دسترس است.