سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "زیست‌سیاست" عنوان کتابی است از جامعه‌شناس و فوکوشناس مشهور آلمانی، توماس لمکه، که با ترجمه مستانه فرنام منتشر شده است. این کتاب که به‌همراه مقدمه‌ای از توماس لمکه بر ترجمه‌ فارسی منتشر شده، با قیمت 16500 تومان و در 194 صفحه توسط انتشارات روزنه به بازار کتاب آمده است.

در یادداشت پشت جلد این کتاب می‌خوانیم: "هنگامی که به زیست‌سیاست اشاره می‌شود معانی متفاوتی به ذهن متبادر می‌شود. از سویی این کلمه بر سیاستی دلالت می‌کند که به زندگی می‌پردازد (اما مگر سیاست یکسره با زندگی سر و کار ندارد؟)، از دیگرسو، سیاست در معنای کلاسیک همان‌ جایی آغاز می‌شود که زندگی زیست‌شناختی به پایان می‌رسد. از این دیدگاه زیست‌سیاست باید پادآمیزه، یعنی ترکیبی از دو اصطلاح متضاد، در نظر گرفته شود. کتاب پیش‌رو در پی وضوح بخشیدن به این بحث است، آن هم با مرور نظام‌مند تاریخ این مفهوم و کندوکاو درباره‌ی ارتباط آن با مباحث نظری معاصر. توماس لمکه در این کتاب به تشریح و نقد آرای متفکران مختلف پیرامون زیست‌سیاست می‌پردازد، از میشل فوکو، جورجو آگامبن و هارت - نگری گرفته تا آنتونی گیدنز، روبرتو اسپوزیتو، پل رابینو و بسیاری از متفکران متأخر دیگر."

"زیست‌سیاست" توماس لمکه به‌سبب آن‌که هم به مبانی و تاریخ زیست‌سیاست می‌پردازد و همزمان به نقد دیدگاه‌های مهم‌ترین متفکران این حوزه از فوکو تا آگامبن پرداخته است به یکی از مهم‌ترین آثار در این حوزه بدل شده است.