سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب " فیلسوف مرده شوی خانه" در نشر آنیما منتشر شد. فریاد شیری به هنرآنلاین گفت:" این کتاب گزیده ای از شعرهای چهار کتاب شعری است که تاکنون از من منتشر شده. شعر ها از کتاب‌های " کلاغ ها زبان گنجشک را نمی‌فهمند"، " آغوش من از سفر پر است"، " امضای تازه می خواهد این نام"، و "  و تن فروشی نیست" توسط کارشناس نشر آنیما انتخاب شده است. در پایان کتاب نیز چند شعر منتشر نشده آورده شده است."

کتاب "فیلسوف مرده شوی خانه" در شمارگان هزار نسخه و با قیمت 20 هزار تومان منتشر شده است.

سه شعر از این کتاب می‌خوانید:

خیانت

 

برای این سه نفر:

خودم، خودت و خودش

 

از ما سه نفر

که عاشق یک نفر بودیم

و یک نفر بودیم

سه نفر مانده است

با عشق دیگری

که دیگری را کُشت در خودش

 

یک نفر از ما پیش از مرگ

سی بار نوشت: «مرجان تو مرا کشتی »

 

یک نفر آدم شد

اما حوای خودش را نداشت

از کوی پرت شد

 

دیگری اما که من باشم

هنوز عاشق آن یک نفرم

که در قتل‌های زنجیره‌یی‌‌اش

هر بار که می‌کشد

خودش کشته می‌شود.

***

اعتراف

 

گلوله‌ها را من خوردم و

انگشت شما ماشه را ...

نه! بگذارید بکشد

هرچند جز خدا هیچ کس ندید

و مرگ

خودش لباس‌های مرا پوشید.

حالا هرچه به اطرافم نگاه می‌کنم

جای کسی را خالی می‌بینم

کسی که پیش از خوردن گلوله

گرسنه بود

و پیراهن دامادی‌اش را

شیک جویده بود مرگ

با این همه یأس

جای امیدواری‌ست

من زنده می‌مانم

و انگشتان شما

به مرگ شلیک خواهند کرد.

***

رستم زایی

 

می‌خواستم با سر بیفتم   نشد

زائو سروته‌ام گذاشت زمین

آسمان وقتی باردار بود

و انگشتم برای سئوالی بالا رفت     که افتاد

برای خودم یلی بودم

نامم را از شاهنامه در آورده بودند     پوچ

خالی‌ام کردند

و دستانم را به چمدانی بستند

که از همه‌ی سفرهای پشت سرم

سیستان را به خاطر داشت فقط

 

روی زمین بودم زمین

آن قدر ماندم

تا جای علف، جادّه زیر پایم سبز شد

و سفر

تقدیری که به پایم بستند

در انتهای هر سفر

مثل جنینی دفنم کردند

میان زمینی که ایستادنم را هرگز ندید

 

می‌خواستم با پای خودم گم گور شوم   نشد

مُرده شوی کفن پیچم کرد

آسمان وقتی می‌بارید

بر انگشتی که از گورم بالا آمده بود  چرا؟

 

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۶_۱۵-۵۶-۵۵