سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "نیروی شاعرانه شعر پس از کانت" اثر کوین مک لاکلین با ترجمه فردین توسلیان در نشر ورا منتشر شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۵ به عنوان اثر برگزیده در زمینه ادبیات تخصصی و فلسفه اروپا انتخاب شده است.

 بخشی از این کتاب:

نکته‌ای که والری و بنیامین از قلم انداخته اند، مطالعه و تحسین بودلر از اثری است که آن را "فلسفه تاریخ" می نامد. اثری که در سال ۱۸۶۰ با عنوان تاریخ منطق دولت منتشر شد. مولف این اثر فیلسوفی ایتالیایی به نام جوزفه فِراری است که احتمالا آثار اولیه اش در زمینه نقد آرمان گرایی اجتماعی به رویت بودلر رسیده بود. مطالعه تاریخ منطق دولت توسط بودلر هم زمان با سرایش مجموعه نُه شعر کوتاه منثوری بود که در نوامبر ۱۸۶۱ با عنوان اشعار منثور در مجموعه فانتزی نقد منتشر شده بود. او در نامه به یکی از دوستانِ ناشرش در آگوست ۱۸۶۰ پیشنهاد می کند که حتما کتاب فراری را به عنوان پادزهری برای پیوست طولانی اش برای "بقایای فلسفه ۱۸۴۸" مطالعه شود. نکته اصلی کتاب فراری احیای "دکترین مرموزی" است که در نظام مدرن فلسفه سیاسی و تحت سلطه خیالی به نام عدالت، "محو" شده بود. فراری معتقد است که شناخت دکترین منطق دولت نمایان گر این مسئله است که تمام اصول فراگیری که در طول تاریخ توسط دولت ها و حکومت ها پدید آمده با هدف حفظ منافع شخصی است.

این کتاب در ۲۱۸ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.