سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: حراج کریستیز نیویورک از حراج‌های بهارانه‌اش خبر داد و نوشت سه حراج در روزهای نوزدهم و بیستم آوریل 2018 برگزار می‌کند.

در این حراج‌ها قریب به 200 اثر متعلق به قرن بیستم و قرن بیست و یک چکش خواهند خورد. در میان آثار پر اهمیت این حراج‌ها آرت دیلی به کتابی مصور از نویسنده و شاعر شهیر آرژانتینی، خورخه لوئیس بورخس اشاره کرده است.  این کتاب با عنوان "او کاملا در سکوت ناپدید شد" کتابی است که سال 1947 در نیویورک و انتشارات گِمور توسط خود نویسنده منتشر شده است. قیمت پیشنهادی و اولیه کریستیز نیویورک برای این کتاب بورخس 400 هزار تا 600 هزار دلار است.

دیگر آثار پر اهمیتی که در حراج آوریل کریستیز روی میز خواهد رفت، سه اثر از اندی وارهول، هنرمند بنام آمریکایی است. این سه اثر واریاسیونی است از اثر معروف ادوارد مونک یعنی "جیغ" که با قیمت‌های 200 تا 300 هزار دلار و 300 تا 500 هزار دلار چکش خواهند خورد.

در این حراج همچنین آثاری از رُی لیختنشتاین، وینسنت ون گوگ، خوان میرو و دیوید هاکنی چکش خواهند خورد.

 

عکس روخبر: خورخه لوئیس بورخس، "او کاملا در سکوت ناپدید شد"، انتشارات گِمور (1947)