سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: محمد آزرم گفت: تعداد زیاد کتاب‌هایی که عنوان شعر دارند نتیجه‌ انباشت نوشته‌هایی است که سال‌ها اجازه چاپ شدن نداشتند یا تصور می‌کردند که ندارند. وقتی فضا بازتر می‌شود یا چنین حسی القا می‌شود، هرکس که فکر می‌کند باید نوشته‌هایش را کتاب کند، لحظه‌ای هم درنگ نمی‌کند.

او به هنرآنلاین گفت: فضای تخدیری شبکه‌‌های اجتماعی و شمارش پسندها هم این وضعیت را تشدید کرده است. گسترش فضای رسانه‌‌ای و برداشته شدن مرزهای اطلاعاتی با تمام مشقاتی که در کشور دارد، باعث شده، هر نوشته نازل و بنجلی با زیرهم‌‌نویسی غلط و فقط به خاطر شیوع عامه‌‌پسندی، شعر تصور شود.

شاعر "هیاکل" گفت: شاید در این بین ناشرانی هم باشند که از چنین موجی با هزینه خود افراد، استقبال کنند و تلقی آن‌ها از مخاطب شعر، خریداران کتاب باشد؛ اما معضل اصلی، دخالت سلیقه‌های سیاسی در وضعیت چاپ کتاب‌های شعر و رفتارهای انقباضی - انبساطی با امری است که دولت، همیشه باید نسبت به آن نقش تسهیلگر داشته باشد.

آزرم توضیح داد: شعر، یک امر کیفی است و سنجیدن آن با معیارهای کمی، فقط آمار است. وقتی تعداد کتاب‌‌هایی که عنوان شعر دارند مبنای سنجش وضعیت شعر می‌شود و خبری از کیفیت شعر با روش‌‌های نقادی نیست، شعر در وضعیت تهی است. برای من کیفیت و میزان خلاقیتی که در فرم شعر می‌بینم، تنها معیار سنجش است و از این منظر، تعداد شاعران بسیار کم و تعداد کتاب‌‌های شعر، بسیار کمتر است.

این شاعر معاصر گفت: نخستین گام خلاقیت، عبور از قید و بندها ست؛ اما این عبور و حدزدایی زیباشناختی خواه ناخواه با حدگذاری جدیدی همراه است. تمامی نوشته‌‌های بنجلی که زیر جلد کتاب و اسم شعر رفته‌‌اند، اصلا از حدی زیباشناختی عبور نکرده‌‌اند تا حد جدیدی برای شعر بگذارند. متاسفانه قید و بندهایی هم که از طرف وزارت ارشاد نسبت به کتاب‌های شعر اعمال می‌‌شود، فقط مانع کتاب شعرهای خلاق می‌‌شود که حدود زیباشناختی را تغییر داده‌‌اند و کاری به کار بنجل‌نویسی ندارد.

آزرم در پایان گفت: اگر دنبال ساز و کاری برای ارتقا کیفی کتاب‌‌های شعر باشیم، بهتر است این مسئولیت مشترک ناشران و شاعران باتجربه و خلاق به عنوان مشاوران نشر شعر باشد. بی‌‌توجهی به اصل خلاقیت و نوآوری در شعر و توجه صرف به بازار عامه‌‌پسندی، نتیجه‌‌اش شعر در وضعیت تهی است.