اسماعیل آذر ادیب و پژوهشگر در هنرآنلاین تحلیلی از نگاه ایرانیان به سنت پهن کردن سفره هفت سین ارائه داد.