سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی  در قرن ششم هجری می زیسته  و زادگاه او شهر گنجه است .

آرامگاه  این شاعر در همین شهر است که دردوره قاجار به وسیله دولت آذربایجان شوروی باز سازی شد.  او از استادان بزرگ و از ارکان شعر فارسی است .

نظامی شاعری پر کار بود که غیر از دیوان قصاید و غزلیات  ، پنج مثنوی مشهور به نام پنج گنج دارد و به آن خمسه نظامی هم گفته می شود نخستین مثنوی منظومه  مخزن الاسرار و از مهمترین مثنوی های شعر فارسیست . مثنوی بعدی خسرو و شیرین که از جمله داستان های اواخردوره ساسانی است . سومین مثنوی منظومه ی مشهور لیلی و مجنون و برگرفته از داستان های قدیمی عربی می باشد  بهرام نامه یا هفت پیکر یا هفت گنبد است که  در باره داستان

بهرام گور ، پادشاه پنجم ساسانی و قصه های مشهور عهد ساسانی بوده است . مثنوی پنجم اسکندر نامه نامیده می شود و از دو بخش شرفنامه و اقبالنامه تشکیل شده این مثنوی داستان اسکندر مقدونیست .

 

نظامی از سخنگویانی ست که سبک خاصی در سرودن شعر تمثیلی رابه کمال رساند .  شیوه  او مورد توجه بسیاری از شاعران بعدی قرارگرفت .

 

 جهان از باد نوروزی جوان شد/زهی زیبا که این ساعت جهان شد

شمال صبحدم مشکین نفس گشت/صبای گرم رو عنبر فشان شد

توگویی آب خضر و آب کوثر/زهر سوی چمن جویی روان شد