سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: انوری ابیوردی از گویندگان مشهور قرن ششم هجری قمری است . او مانند  امیر معزی در دربار سلجوقیان می زیست .

انوری اندیشه و طبعی قوی داشت و یژگی های شعری وی  استفاده از  کلام ساده و نزدیک به زبان محاوره و بکارگیری واژه‌ای عربی و  اصطلاحات علمی ، فلسفی ، نجوم و هیئت است  که فهم شعر ش را دشوار می کند . انوری در سرودن قطعه و غزل وقصیده تواناست .

کلام انوری در توصیف بهار :

روز عیش و طرب بستانست/روز بازار و گل و ریحانست

توده ی خاک عبیر آمیز است/دامن باد عبیر افشانست

لاله بر شاخ زمرد به مثل/قدحی از شبه و مرجانست

بازبر پرده ی الحان بلبل/ مطرب بزمگه بستانست

کزپی بزمگه نوروزی/ باغ را باد صبا مهمانست

چهره باغ ز نقاش بهار/به نکویی چو نگارستان است

ابرآبستن دری است گران/وزگرانیش گهر ارزان ست