سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "همراه با بهار و نسیم نوروزی پیچک پنجره‌تان سرسبز، چراغ خانه‌تان روشن، عمرتان به بلندای آفتاب باشد." این جمله بخشی از نوشته‌ای است که بیژن کلکی (1377-1317) شاعر معاصر،  قریب به 30 سال پیش در کارت پستالی نوروزی برای سیمین دانشور ارسال کرده است.

متن نامه ذیلا از نظرتان می‌گذرد، با این توضیح که رسم الخط، رسم الخط زنده یاد بیژن کلکی است و دیگر اینکه دو واژه از نامه او به خوبی قابل خواندن نبود و برای همین جای آن را خالی گذاشته‌ایم.

متن نامه چنین است:

خانم دانشور

همراه با بهار و نسیم نوروزی پیچک پنجره‌تان سرسبز، چراغ خانه‌تان روشن، عمرتان به بلندای آفتاب باشد. الهی که در این روزگار بیداد ؟؟؟  ؟؟؟  نازبالش خوابتان گلسرخ باشد. بمهربانی مادر بنفشه صدایتان کند، و بگرمی کودک گل کوکب بر شما سلام فرود آرد. و خجستگی عید بخرمی خیال آزادی بر شما بگذرد.

روشنی روز و روزگار

بر شما همیدون باد

شاگرد شما

بیژن کلکی

28/12/65

بندر آستارا

Image51