سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: اگر چهره‌ای فرهنگی و در عین حال نامدار که نام او با کتاب پیوندی تنگاتنگ دارد در کتابخانه‌گردی مقامات حضور داشته باشد در آن صورت کتابخانه‌گردی به سود کتاب و کتابخوان‌ها خواهد بود.

به گزارش ایران‌آرت، میرجلال‌الدین کزازی نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی با بیان این مطلب گفت: اگر با نگاه فراخ به مرور رفتارهایی مانند کتابخانه‌گردی بنگریم تاکنون این رفتارها بیش از آن که به سود کتاب بوده باشد به سود افرادی شده که می‌خواهند با پیوند به کتاب خود را مطرح کنند. البته هنوز برای جبران دیر نیست و باید دریافت کتابخانه‌گردی یا کتاب‌گردی وقتی به سود کتاب است که با حضور آنهایی صورت گیرد که با کتاب پیوندی تنگاتنگ دارند.

کزازی ادامه داد: هر کس به هر شیوه‌ای دلبسته کتاب باشد آشکار می‌دارد انسانی است فرهیخته و بافرهنگ و اندیشه‌ورز اما علاقمندان راستین کتاب کمتر پیش می‌آید این علاقه را جار بزنند؛ یک دلیل آن این است که کتابخوانی و اصلا فلسفه مطالعات منافات کامل دارد با تظاهرات بیرونی ولی به هر حال برای معرفی فرهنگ کتابخوانی، گفتار درباره این علاقمندی شاید مفیدفایده باشد.

این استاد ادبیات با اشاره به اهمیت حضور چهره های نامدار فرهنگی در آیین کتابخانه گردی تأکید کرد: اگر چهره های فرهنگی نامدار که نام آنها پیوندی تنگ با کتاب یافته است به کتابخانه بروند یا با کتابداران دیدار بکنند، می توان گفت این رفتار به سود کتاب است و موجب توجه بیشتر مخاطبان به کتابخانه ها خواهد شد.

میرجلال‌الدین کزازی افزود: اگر می‌خواهیم کتابخانه گردی هایمان مفید باشد باید پاسداشت اهالی فرهنگ که حضور افراد نزدیک به کتاب است را فراهم کنیم تا در کنار دیگر چهره‌ها حضور داشته باشند و هم آنها را متأثر کنند از اتفاقات عرصه کتاب و هم کمی و کاستی ها را با آنها در میان بگذارند.

استاد پیشکسوت ادبیات فارسی تأکید کرد: بکوشیم رفتارهای فرهنگی را با اندیشه فرهنگی همراه کنیم تا شرایطی پیش آید که فرهنگ دوستان و اهالی فرهنگ به یک اندازه در این رفتارها سهیم شده و به یک اندازه از بازخورد آنها لذت ببرند.

بنا بر این گزارش، فردا ۱۷ اسفند ماه به مناسبت سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ۴۶۷ کتابخانه آماده پذیرایی از علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در طرح کتابخانه گردی هستند.