سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "بانوی موهای مجعد" عنوان مجموعه شعری است از آکیکو یوسانو شاعر ژاپنی که با ترجمه‌ احسان عباسلو به فارسی منتشر شده است. جایگاه یوسانو در ادبیات ژاپن را با جایگاه فروغ فرخزاد در ادبیات فارسی مقایسه کرده‌اند. 

نخستین شعری را که از او در کتاب آمده است می‌خوانیم:

"گذشته را که می‌نگرم

به هوس‌های رفته نگاه که می‌کنم

می‌بینم

چون کوری بوده‌ام

که از تاریکی نهراسیده‌ام."

عباسلو درباره‌ی شعر یوسانو و فرم شعر او که تانکا نام دارد می‌گوید: "آکیکو به فرم تانکا پایبند می‌ماند. به نظرم او با فروغ فرخزاد و سیلویا پلات شباهت دارد. از این لحاظ که همگی زنان شاعری هستند که در زمان خود دست به عصیان می‌زنند تا از سنت به سمت  مدرنتینه حرکت کنند و پرچمدار حرکتی نو در آفرینش شعری نو باشند. از نمادهای فرهنگی زنانه ژاپنی در شعر آکیکو مثال‌هایی هست که در کتاب هم به صورت مشروح آمده؛ نمادهایی همچون آستین بلند و موی صاف که نشان معصومیت و پاکی است و عنوان موی مجعد خود عصیانی آشکار در عنوان و بسیاری از شعرهای مجموعه است."

تانکا از قالب‌های سنتی شعر ژاپن است که قالبی هجایی دارد (۵/۷/۵/۷/۷) و هایکو نیز از دل من برآمده.

"بانوی موهای مجعد" را نشر مانیاهنر با قیمت 20 هزار تومان و در 183 صفحه منتشر کرده است.