سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: دبیرخانه جایزه ادبی مهرگان نوشت در دوره‌های هفدهم و هجدهم جایزه مهرگان ادب مجموعا 527 اثر، شامل 285 رمان و 252 مجموعه داستان مورد بررسی قرار گرفت و بعد از برگزیدن 51 اثر طی جلسات اقناعی داوران این کتاب‌ها در نهایت به 21 اثر محدود شدند. این روند به مرحله ماقبل نهایی با 14 اثر و بعد در مرحله نهایی به 7 اثر محدود خواهند شد.

جایزه مهرگان اعلام کرده است که اسامی 14 مجموعه داستان مرحله ماقبل نهایی و زمانی برگزاری مراسم نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ذیلا فهرست 21 رمان برگزیده جایزه ادبی مهرگان را می‌بینید:

photo_۲۰۱۸-۰۳-۰۴_۱۰-۰۰-۵۰