سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب مصور"مرز پرگهر"،بر اساس مستندی با همین نام درباره زندگی و کار سراینده "سرود ای ایران"سال پیش منتشر شده بود که اینک با اسلاید هایی تازه یابی از دکتر حسین گل گلاب و دکتر بدیع الزمان فروزانفرو کلنل علینقی وزیری و عبدالکریم قریب و علیقلی هدایت وسندی به قلم روح الله خالقی درباره چگونگی ساخت و اجرای "سرود ای ایران" به زودی توسط نشر"اندیشه عصر"منتشر خواهد شد.

کتاب و فیلم مستند مرز پرگهر،کوشش هومن ظریف است که در سال آینده براساس مستند"یمینی شریف نغمه پرداز کودکان"،کتابی در نقد آثار عباس یمینی شریف و نقادان وی،با نام "یمینی شریف ،آنچه بود،آنچه هست"به صورت مصور منتشر خواهد شد.

از چاپ قدیم این کتاب فعلا چند نسخه ای در فروشگاه "بتهوون" و "نشر دف" باقی مانده است.

بدیع­ الزمان فروزانفر از جمله نویسندگان و مصحّحان متون ادبی و استاد سرشناس زبان و ادبیات فارسی، ملقب به شیخ عبدالجلیل ، در یک خانوادۀ کُرد در بشرویه از توابع شهرستان طبس، از شهرهای خراسان، دیده به جهان گشود.

فروزانفر نام های متفاوتی داشته است. او در ابتدا محمدحسین بشرویه‌ای نام داشت. بعدها خود را جلیل ضیاء بشرویه ای نامید. ضیاء، تخلص شاعری او بود و فروزانفر ترجمه همان واژه ضیاء است. او در نهایت نام "بدیع­الزمان فروزانفر" را برای خود برگزید.