سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: شماره دوم کتابچه تخصصی بی‌گاه منتشر شد. در این شماره آثاری می‌خوانید ازحسین آتش‌پرور، مانا آقایی، سعید اسکندری، محسن اکبرزاده، علی القاسی، مازن المعموری، ادریس بختیاری، بهنود بهادری، عادل بیابانگرد جوان، جرج تایش، محسن توحیدیان، رضا چایچی، خاطره حجازی، ابوالفضل حسینی، غسان حمدان، کاظم خنجر، علی ذرب، صفاء ذیاب، ماریانوا زارو،  احمد ساجت، بهمن ساکی.

در شماره دوم "بی‌گاه" همچنین آثاری از علیرضا سبزواری، کاوه سلطانی، هرمز علی‌پور، سرمد سلیم، محمد مرادی شوربلاغی، علی عبداللهی، هرمز علی‌پور، فهیمه غنی‌نژاد، احسان فغانی، احمدرضا قایخلو، عفت کیمیایی، فدریکو گارسیا لورکا، حمیدرضا مجیری، حسین مزاجی، اقبال معتضدی، محمود نائل، یان واگنر و نشه یاشین منتشر شده است.