سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: مجموعه‌داستان “باربودا” نوشته سپیده زمانی با همکاری دو نشر نظر و بدون منتشر شد.

این کتاب نخستین اثر داستانی سپیده زمانی است که شامل ۹ داستان کوتاه می‌شود.  داستان‌های این مجموعه می‌کوشد با موضوعات متفاوت و واشکافی فضای روزمرگی‌های ما از نگاه نویسنده، جهانی از منظر تازه پیش روی‌مان به نمایش بگذارد.

باربودا داستان پزشک محققى است که براى مأموریتى کارى راهى جزیره‌ای مرموز ، زیبا، آرام با باران‌هاى موسمى به نام باربودا مى شود.

محیطى که به این پزشک محقق فرصت مى دهد تا به دور از هیاهوى زندگى مدرن در کنار وظایف شغلیش حوادثى متافیزیکى از جنس جهانى دیگر را تجربه کند که با عقاید علمى و آموخته هایش همخوانى ندارد.

سپیده زمانی با انتخاب موضوع داستان‌های خود کالبد روابط انسان را پیش روی مخاطب عرضه می‌کند و در یکایک شخصیت‌های داستان و سوژه‌ها، خواننده را به جست‌وجوی حقایق پنهان در متن می‌کشاند. لحن سرد داستان‌ها ابتدا این تصور را به مخاطب منتقل می‌کند که نویسنده همچون نورافکنی با فاصله مقدر به روابط انسان‌ها می‌پردازد، در حالی‌که نویسنده درانتخاب نشانه‌های جزیی که بخش عمده‌ای از هستی ما را در برمی‌گیرد، نقطه اتصال این دوگانه را به نوعى روایت می‌کند تا نشان بدهد هر آنچه پیرامون ماست در وصل یا فصل مابین روابط انسانی نقشی عمیق دارد.

داستان‌هایی که در این مجموعه می‌خوانید به ترتیب عبارتند از: Go home، عطار، خواب‌های من، باربودا، نمی‌شناسمش،گزارش ناتمام، حیرانی، وصیتنامه و کهربا.

این مجموعه در 80 صفحه از سوی نشر بدون به چاپ رسیده است و أمور آماده سازى کتاب را موسسه فرهنگى-پژوهشى چاپ و نشر نظر انجام داده .

بخش کوتاهی از داستان Go home را در این مجموعه را بخوانید:

کشیش موعظه‌اش را این‌طور شروع کرد:

Go home

Go home 

Go home 

و  ادامه داد:

"ببخش. ببخششان و به خانه برگرد. اگر مادر یا پدر هستى، ببخش تا فرزندت به خانه بازگردد. اگر فرزند هستى و از پدر و مادر دلگیرى، ببخششان و به خانه بازگرد. 

به خانه بازگرد..."