به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، مطابق با تحلیل جمعیت‌شناسی و توصیف ویژگی‌های جمعیت نمایشگاه کتاب تهران که از روش تحقیق کمی و تکنیک پرسشنامه به دست آمده درباره علاقه‌مندی به کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه پرسیده شد.

از پاسخگویان پرسیده شد: "بیشتر به چه موضوعاتی برای مطالعه علاقه‌مند هستید؟"

موضوعات مورد علاقه پاسخگویان برای مطالعه از طرف بازدیدکنندگان به ترتیب، رمان (۱۸درصد)، علمی (۱۱درصد)، تاریخی (۹درصد)، روانشناسی (۸درصد)، ادبیات (۷درصد)، درسی (۶درصد)، مذهبی و دینی(۵درصد)، اجتماعی ، فلسفی و هنری (هر کدام ۴درصد) و سیاسی، فرهنگی و شعر (هرکدام ۳ درصد) اعلام شد.