به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط‌عمومی این انتشارات، نخستین اثر داستانی سپیده زمانی با عنوان "باربودا" و شامل 9 داستان کوتاه به چاپ رسید. داستان‌های این مجموعه می‌کوشد با موضوعات متفاوت و واشکافی فضای روزمره‌گی‌های ما از نگاه عمیق نویسنده، جهانی از منظر تازه پیش روی‌مان به نمایش بگذارد.

سپیده زمانی پزشکی است که با انتخاب موضوع داستان‌های خود کالبد روابط انسان را پیش روی مخاطب عرضه می‌کند و در یکایک شخصیت‌های داستان و سوژه‌ها، ما را به جست‌وجوی حقایق پنهان در متن می‌کشاند. لحن سرد داستان‌ها ابتدا این تصور را به مخاطب منتقل می‌کند که نویسنده همچون نورافکنی با فاصله مقدر به روابط انسان‌ها می‌پردازد، در حالی‌که نویسنده با هوشمندی درانتخاب نشانه‌های جزیی که بخش عمده‌ای از هستی ما را در برمی‌گیرد، نقطه اتصال این دوگانه را به خوبی روایت می‌کند تا نشان بدهد هر آنچه پیرامون ماست در وصل یا فصل مابین روابط انسانی نقشی عمیق دارد.

داستان‌هایی که در این مجموعهمی‌خوانید به ترتیب عبارتند از: Go home، عطار، خواب‌های من، باربودا، نمی‌شناسمش، گزارش ناتمام، حیرانی، وصیت‌نامه و کهربا.

مجموعه داستان "باربودا" با وسواس و نظم خالق اثر در چیدمان مجموعه، نشان از فراست نویسنده‌ای می‌دهد که باید داستان‌هایش را به دقت خواند. این مجموعه در 80 صفحه از سوی نشر نظر به چاپ رسیده است.

بخش کوتاهی از داستان Go home در این مجموعه را بخوانید:

کشیش موعظه‌اش را این‌طور شروع کرد:

Go home

Go home

Go home

و ادامه داد:

 ببخش. ببخش‌شان و به خانه برگرد. اگر مادر یا پدر هستی، ببخش تا فرزندت به خانه بازگردد. اگر فرزند هستی و از پدر و مادر دل‌گیری ببخش‌شان و به خانه بازگرد.

به خانه بازگرد...