به گزارش هنرآنلاین، نشست تخصصى "نسبت خانواده با سینماى کودکان و نوجوانان؛ فرهنگ کودک و کودکانه شدن فرهنگ" با حضور نعمت الله فاضلى دکتراى انسان شناسى، محمدعلى طالبى نویسنده و کارگردان سینما و سیدرضا صائمى منتقد سینما صبح امروز نهم خردادماه در فرهنگسراى رسانه و شبکه هاى اجتماعى برگزار شد.

پس از طرح مقدمه ابتدایى از سوى محمدرضا مقدسیان بعنوان مجرى و کارشناس جلسه، دکتر  فاضلى در بخش ابتدایى این نشست به صورت بندى نظرى و طرح دیدگاه درباره جایگاه کودکى در فرهنگ ایرانى و تشریح کودکانه شدن فرهنگ در کلیت ساختار اجتماعى و آشنایى زدایى از مفهوم پدرسالارى و جایگزین شدن فرزندى به جاى پدرى در جامعه صحبت کردند.

همچنین این استاد دانشگاه به تاثیر این مباحث در زمینه تحول ساختارى در جامعه پرداختند و به اهمیت حفظ و توجه به خانواده و شئون آن در شکل دادن زبان و اقتصاد خانواده توسط فرزند اشاره کردند و همچنین حول محور تغییر قدرت از طریق فرزند در خانواده نیز به توصیف و تشریح بحث پرداختند و با اشاره به نگاه ابزارى به کودک در جوامع غربى و تفاوت نگاه به فرزند در فرهنگ ما در مقابل جامعه غربى، اهمیت دادن به  فرزندان در خانواده را در فرهنگ ایرانى برجسته خواندند.

جشنواره فیلم کودک و نوجوان

دکتر فاضلى همچنین در ادامه مبحث تاثیر هنر و بویژه سینما در تحولات ساختارى در جایگاه کودکان و نوجوانان را مطرح کرد و بازنمایى جایگاه و نقش فرزند و اینکه سینما چه خواهد کرد پرداخت.

در بخش دیگرى از مراسم محمدعلى طالبى فیلمساز و نویسنده سینما به اهمیت مباحث طرح شده از سوی دکتر فاضلى اشاره کرد و بر تداوم ارتباط هنرمندان و اهالى سینما و مواجهه با اساتید دانشگاه براى ارتقاء سطح محتوایى آثار تولیدى برای کودکان و نوجوانان در سینما اشاره کرد.

جشنواره فیلم کودک و نوجوان

طالبى ضمن تبیین تجربیات خود در زمینه فیلم هاى کودکان و نوجوانان در دهه هاى گذشته، به ارتباط آن با مباحث دانشگاهى و علمى پرداخت و با تاکید بر ضعف مبحث پژوهش علمى در زمینه خانواده ها و کودکان از طریق مراکز علمى و دانشگاهها در بدنه سینماى کودک و نوجوان، ابراز امیدوارى کرد که در عرصه هاى جدید بتوان این ارتباط را با استفاده از آثار موجود در سینما نزدیک تر کرد.

سیدرضا صائمى هم در این نشست به ایجاد فضاى دوقطبی میان اساتید دانشگاه و سینماگران اشاره کرد و بع بحث بحران فهم کودک پرداخت و شکاف آگاهى میان فرزندان و والدین در جامعه امروز و به بحث پدیده کودک رسانه اى را یکى از معضلات موجود در جامعه امروز دانست و به توجه ویژه به این مباحث در زمینه تولید فیلمنامه و آثار سینمایى تاکید کرد.

جشنواره فیلم کودک و نوجوان

این منتقد سینما تجربه و فهم جدید کودک امروز و بازنمایى آن در سینماى کودکان و نوجوانان معاصر را از ملزومات ورود به این عرصه دانست و مباحث علمى مطرح شده در مورد خانواده و جایگاه کودک امروز که از سوی دکتر فاضلى مطرح شد را ارزشمند دانست و ابراز امیدوارى کرد که فیلمسازان و فعالان حوزه کودک از این موضوعات در سینما بهره ببرند.

این نشست از سوى سى امین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان و با حضور علاقمندان و دانشجویان در سالن اجتماعات فرهنگسراى رسانه و شبکه هاى اجتماعى برگزار شد.