به گزارش هنرآنلاین، پس از امیر جعفرى، رویا نونهالى و رضا کیانیان، آتنه فقیه نصیرى جدیدترین بازیگرى است که به فصل دوم "شهرزاد" اضافه شده است.

آتنه فقیه نصیری در شهرزاد

فیلمبردارى "شهرزاد 2" این روزها با حضور بازیگران اصلى سریال در حال پیگیرى است.