گروه سینمایی هنرآنلاین: فیلم کوتاه «نفس نکش» به کارگردانی میلاد نسیم‌سبحان، اثری جسورانه، بدیع و هوشمندانه است که با ایده‌ جهش‌یافته‌اش، روی مرز باریک خیال و حقیقت بنا می‌شود و بدین‌‌گونه، اتمسفری ناآشنا و غیرطبیعی اما در عین حال ملموس و قابل درک را برای مخاطب خلق می‌‎کند.

«اعتراض» نسبت به نابرابری و سرکوب بر انسان‌ها به صورت غیرمستقیم و البته عامدانه در کالبد فیلم نهادینه شده که این نکته در سراسر جهان داستان مشهود است. گزینش این شیوه از لحن روایت، حاکی از بلوغِ فیلمساز در کنترلِ پرداخت به موضوع مرکزی است که در نتیجه با اثری پخته و عمیق خصوصاً در زیرمتن مواجه می‌شویم.

فیلمساز با آگاهی از گنجایش و قابلیت ایده، مخاطبش را دست کم نمی‌گیرد و بدون اضافه‌گویی و شعار دادن، هدفش را به ثمر می‌نشاند و جرقه‌ای در ذهن بیننده‌ ایجاد می‌کند. شخصیت اصلی فیلم، نمادی از افرادی‌ است که در قیدوبند تصمیمات نابخردانه و ناخواسته، چاره‌ای جز پذیرش ظلم ندارند اما با مقاومت، مبارزه و ایستادن در برابر جَبر حاکم، می‌تواند سرنوشتی دیگر چون «آزادی» برای خود به ارمغان آورد.

«نفس نکش» در قامت یک فیلم کوتاه مستقل، نسبت به اکثر فیلم‌های بلند ورّاج، سیاه‌نما و شعاری سینمای ایران، محترم‌تر و دغدغه‌مندتر است. «نفس‌ نکش»، از آن دست فیلم‌هایی است که بعد از پایان، تازه داستانش شروع می‌شود و تماشاگر را درگیر خود می‌کند.