گروه سینمایی هنرآنلاین: در این بین یکی دیگر از مسائل موجود، ایجاد هماهنگی‌ میان بنیاد سینمایی فارابی و شهر اصفهان است، مشکلی که جشنواره در تمامی این سال‌ها با آن مواجه بوده است، تاجایی که در هر دوره برگزاری ایجاد این هماهنگی نیازمند بارها آمد و شد تهرانی‌ها به نصف جهان بوده است. گرچه در هر دوره ظواهر امر نشان از همگرایی داشت اما در دوره جدید برگزاری مجدد این اتفاق رخ می‌داد.

باتوجه به مشکلاتی که اشاره شد و البته ظن متولیان نسبت به سهم‌خواهی و منفعت‌طلبی مدیران اصفهانی از شهرداری تا فرهنگی، می‌توان جشنواره کودک را یک‌سال‌درمیان به میزبانی اصفهان برگزار کرد. به این شکل که یک سال در اصفهان و سال بعد، شهر دیگری میزبان این رویداد مهم سینمایی باشد تا سایر شهرها و استان‌ها نیز سهمی از میزبانی جشنواره را به خود اختصاص دهند و اصفهان نیز خود را میزبان دائمی این رویداد نداند.

ایجاد زیرساخت‌ها، ساخت سینما، تعمیم جشنواره به سایر شهرها و نظیر این‌دست دستاوردها را می‌توان از تاثیرات رقابتی کردن میزبانی جشنواره کودک خواند. یکی دیگر از آورده‌های این مهم می‌تواند این باشد که در کنار تهران، سایر شهرها نیز به تولید فیلم کودک یا حداقل به مشارکت در آن فکر کنند و سهیم شوند.

سرمایه‌ها در اختیار شهرداری‌ها و صاحبان صنایع است و هر استانی برای خودش اسپانسرهای متعددی دارد تا بتوانند به وظیفه اجتماعی خود عمل کنند، بنابراین برگزاری جشنواره به آن شکلی که اشاره شد، که تقویت زیرساخت‌ها و پیشنهادات معقولی را هم به همراه داشته باشد، باعث تبلیغ سینمای کودک و نوجوان و ساخت آثار بیشتری در این حوزه و در نهایت فرهنگ‌سازی می‌شود.

فراموش نکنیم که عدم حمایت ارگان‌های مختلف دولتی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان اوج، وزارت آموزش و پرورش و... از سینمای کودک و نوجوان خود یکی از چالش‌های جدی است که سینمای کودک با آن روبه‌روست. همچنین سینمای کودک و نوجوان وابسته به اکران است؛ اکران این روزها در بیماری به سر می‌برد، بنابراین دولت باید به سینمای کودک و نوجوان یارانه دهد، چراکه این ژانر نمی‌تواند با فیلم‌های بزرگسال رقابت داشته باشد. برای نمونه همه می‌دانیم که بیشتر جوانان هستند که به سینما می‌روند تا خانواده‌ها، پس تا بسترهای حضور خانواده‌ها در سینما را فراهم نکنیم، گیشه سینمای کودک رونق نمی‌گیرد.