به گزارش هنرآنلاین، در این جلسه داود منظور معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تشریح اهداف سازمان در جذب مالیات از مودیان مالیاتی برای پیشبرد اهداف توسعه عمرانی، اجتماعی و فرهنگی از سینماگران و اهالی رسانه خواستار همکاری با ایشان شد.

در ادامه این جلسه تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون به صورت جداگانه و به صراحت مشکلات خود را با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کردند.

در این جلسه موضوعاتی همچون‌عدم‌شناخت کافی ممیزین مالیاتی از تفسیر بند(ل) ماده ۱۳۹قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه مجلس شورای اسلامی،تاکید بر تمرکز شعبه تخصصی برای تهیه‌کنندگان و هنرمندان سینما و تلویزیون و همچنین بررسی دقیق مشکلات تهیه‌کنندگان حقیقی و حقوقی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دستور تشکیل کارگروه مشترک نمایندگان‌سینما و تلویزیون با سازمان امور مالیاتی را به معاون درآمدهای مالیاتی را صادر کرد.