گروه سینمایی هنرآنلاین: در روزهای گذشته خبر بازگشت عادل فردوسی‌پور به عرصه اجرا در تلویزیون شنیده می‌شود. البته در این میان شایعاتی هم شکل گرفته که حکایت از شرایط عادل برای بازگشت به عرصه اجرا دارد.

فردوسی‌پور در پاسخ به این حواشی، شایعات مطرح‌شده درباره بازگشت به تلویزیون را تکذیب کرد و در پاسخ به صفحه هوادارانش گفت: «برای بازگشت به شبکه سه هرگز چنین شرطی نگذاشته‌ام که برنامه فوتبال برتر یا هر برنامه دیگری تعطیل شود. این خبر، کذب محض است.»