به گزارش هنرآنلاین، با همکاری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «سنجش ذائقه سینمایی ایرانیان» (تحلیلی بر یافته‌های پیمایش ملی) برگزار می‌شود.

سخنرانان این نشست محمد رحمتی (معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی)، اعظم راودراد (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، بهارک محمودی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و محمد رضایی (ناظر علمی پیمایش) هستند و دبیری جلسه را مصطفی اسدزاده (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) به عهده دارد.

نشست مجازی «سنجش ذائقه سینمایی ایرانیان» سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ در نشانی https://www.skyroom.online/ch/ricac/culture برگزار می‌شود.